Polisa na życie a ubezpieczenie zdrowotne – poznaj różnice

Aktualności

Opublikowany przez:

Bardzo często polisa na życie mylona jest z ubezpieczeniem na życie. Dlaczego tak się dzieje? Oba rodzaje świadczeń posiadają punkty wspólne, choć rodzaj kluczowych oferowanych przez nie usług znacząco się różni. Jakie są podstawowe różnice i co możemy uzyskać, wybierając dany rodzaj polisy? Wyjaśniamy poniżej.

Ubezpieczenie zdrowotne i na życie

Coraz częściej sięgamy po różne rodzaje ubezpieczeń, kierując się nie tylko lepszym i szerszym zakresem usług medycznych, ale także potrzebą zabezpieczenia płynności finansowej na wypadek nieprzewidzianych wypadków losowych. Wciąż jednak brakuje świadomości, czym dokładnie różnią się polisa na życie a polisa zdrowotna. Skąd się to bierze? Oba ubezpieczenia często oferują usługi w zakresie zdrowia, do których należą na przykład pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacja czy operacja chirurgiczna. Ponadto obie polisy mogą oferować tak zwany assistance medyczny, czyli usługę, która oferuje między innymi wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki, pomoc psychologa, dostawę wybranych leków pod drzwi naszego domu, jak również transport medyczny.

Pokrywające się świadczenia w zakresie zdrowia powodują, że mylnie interpretowany jest docelowy charakter danego ubezpieczenia. Podczas gdy polisa zdrowotna skupia się – jak wskazuje jej nazwa – na świadczeniach zdrowotnych, w przypadku polisy na życie usługi w zakresie medycznym są tylko częścią gwarantowanych świadczeń. Głównym celem, dla którego wykupuje się ubezpieczenie na życie jest zabezpieczenie środków finansowych w przypadkach ściśle określonych w umowie. Jak to wygląda w praktyce? W sytuacji śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź innych zdrowotnych powikłań osoby ubezpieczonej świadczenia zostają wypłacone jej lub osobom uposażonym.

Ubezpieczenie zdrowotne

Polisa zdrowotna pozwala na szeroki zakres usług medycznych, które nie wiążą się z czekaniem w kolejkach czy odległym terminem wizyty. Wśród najczęściej oferowanych świadczeń znajdą się usługi:

 • diagnostyczne,
 • protetyczne,
 • profilaktyczne,
 • rehabilitacyjne,
 • dentystyczne,
 • ambulatoryjne,
 • laboratoryjne.

Ponadto ubezpieczenia zdrowotne często oferują dodatkowe środki pomocnicze, do których zaliczają się na przykład wózki inwalidzkie, inhalatory czy buty ortopedyczne. Polisę można wykupić indywidualnie bądź też – jeśli jest taka możliwość – zapisać się do grupowego ubezpieczenia w pracy, które oferuje podobny lub ten sam zakres usług w niższej cenie.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w warunkach każdego ubezpieczenia zdrowotnego określone są sytuacje lub okoliczności, w wyniku których polisa nie zadziała. Należą do nich między innymi:

 • zatajenie przez ubezpieczonego choroby,
 • wady wrodzone,
 • odwyk,
 • usiłowanie lub popełnienie samobójstwa.

Polisa na życie

Ubezpieczenie na życie pozwala na zabezpieczenie siebie i/lub rodziny w razie śmierci lub konkretnych zdarzeń losowych, jeśli zostały wyszczególnione w umowie. Zazwyczaj polisa na życie gwarantuje ochronę finansową rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, która polega na wypłaceniu konkretnej sumy osobom uposażonym. Można jednak zdecydować się na rozszerzony zakres ubezpieczenia, który pozwala osobie ubezpieczonej na uzyskanie pomocy finansowej w przypadkach takich jak:

 • całkowite lub częściowe trwałe inwalidztwo,
 • poważna choroba,
 • następstwo nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • urodzenie dziecka.

W zależności od tego, jaka polisa na życie została wybrana, świadczenia mogą zostać wypłacone osobie ubezpieczonej lub uposażonym – zazwyczaj jej współmałżonkowi lub dzieciom. Dlaczego warto zdecydować się na ten rodzaj polisy? Zakup ubezpieczenia na życie gwarantuje:

 • zabezpieczenie płynności finansowej najbliższych,
 • zabezpieczenie zobowiązań finansowych ubezpieczonego,
 • pomoc finansową w przypadku leczenia lub rehabilitacji ubezpieczonego,
 • zabezpieczenie przyszłości dzieci w przypadku ubezpieczenia posagowego.

Przed zakupem danej polisy należy zwrócić uwagę na okres jej trwania, bowiem ubezpieczenie może kończyć się w ustalonym przez ubezpieczyciela momencie (terminowe) lub w momencie śmierci ubezpieczonego (bezterminowe). Ponadto warto wiedzieć, czy wykupione usługi obejmują również assistance medyczny, który pozwoli osobie ubezpieczonej korzystać z dodatkowych usług medycznych.

Dodaj komentarz