close
iq kard

Mówi się, że kapitał ludzki to najcenniejszy zasób firmy. Mnożą się poradniki na temat zarządzania, motywacji, przywództwa, a w firmach można obserwować rozwój systemów dotyczących pakietów pracowniczych.

Istotę tych elementów (przejrzysty system informowania, wyznaczania celów, rozdzielania zadań, profesjonalny feedback, i przede wszystkim wzajemny szacunek) docenia się momencie kiedy człowiek zetknie się z miejscem, które jest zaprzeczeniem wyżej wymienionych. Okazuje się wtedy, że nawet najbardziej zdolny zespół osiąga nie 120% lecz jedynie 20% swoich możliwości.

Rezultaty firmy uzależnione są od szeregu czynników zarządczych ustanowionych przez kadrę kierowniczą. Motywowanie jest jednym z istotniejszych elementów wpływających na rozwój firmy. Jacek Kotarbiński na Konferencji MiT przytoczył ideę Andrzeja Blikle: Praca ochotnika jest dużo bardziej efektywna niż praca niewolnika, co oznacza, że motywowanie poprzez bodźce pozytywne daje dużo lepsze efekty. Wizja kary, czyli tzw. bat, pozwala na osiągnięcie szybkich wyników w krótkim czasie, jednakże w perspektywie długofalowej rezultaty stają się coraz gorsze.

Pomimo transparentności informacji – najnowszych badań, konferencji, pojawiających się artykułów na ten temat, cały czas bazujemy na bodźcach negatywnych. Obserwując otoczenie, zaczęłam zastanawiać się dlaczego tak jest i doszłam do kilku wniosków:

 • jesteśmy przyzwyczajeni do zarządzania przez strach (system edukacji)
 • motywowanie negatywne jest szybsze i prostsze do implementacji
 • dobra kondycja pracowników nie jest kojarzona z wynikami firmy
 • nie mamy wystarczającej empatii i inteligencji emocjonalnej do poznania potrzeb drugiej strony.

.
Pozwolę sobie na małą dygresję. Pamiętam jak przygotowywałam jedną dziewczynkę ze szkoły muzycznej do egzaminu z fortepianu. Dziecko było zniechęcone, niezadowolone i smutne. Powiedziało mi: “nie lubię fortepianu i nie chcę się uczyć”. Po kilku lekcjach zaczęło bujać się w rytm wygrywanej melodii, na co powiedziałam zaczepnie: “Dlaczego się bujasz, przypominam, że nie lubisz grać”, a ono się uśmiechnęło i wstydliwie wymamrotało: “Pani Kasia w ogóle na mnie nie krzyczy…”

No tak – nie nie krzyczę, bo nie muszę.

Inteligencja polega na używaniu siły argumentu. Jeżeli używany jest argument siły to jest to wyraz słabości danej osoby.

Dlatego kluczowa jest świadomość i wiedza. Znając elementy, które wpływają i współtworzą kondycję firmy jesteśmy w stanie efektywnie ją kształtować.

 • pewność zatrudnienia – benefity dodatkowe są zasadne jeżeli pracownik jest zadowolony z rodzaju umowy oraz wysokości wynagrodzenia. Nawet najbardziej wyszukane metody motywacyjne nie będą skuteczne jeżeli pracownik będzie miał poczucie, że jego wynagrodzenie jest niższe niż wynagrodzenie w innych firmach na porównywalnych stanowiskach. Ponadto pensja powinna uwzględniać poziom umiejętności oraz rodzaj wykonywanych zadań.
 • atmosfera w pracy – Docenianie wyników pracy, pochwały i uznanie szefa zwiększają zaangażowanie i motywują do polepszania swoich osiągnięć. Dodatkowo dbanie o  dobre stosunki interpersonalne pomiędzy pracownikami i monitorowanie sytuacji konfliktowych wpływa na współdziałanie i wzajemne wspieranie się zespołu.
 • wzajemny szacunek – zapewnia sprawny przepływ informacji. Pracownicy nie boją się wyrażać swojego zdania i szanują swoje odmienne poglądy, co pozwala na generowanie większej ilości pomysłów i bardziej dynamiczny rozwój istniejących projektów.
 • autonomia decyzyjna – swoboda w podejmowaniu decyzji odnosząca się do działań jest naturalnym następstwem wysokiego stopnia specjalizacji pracownika. Próba narzucania i ciągłego kontrolowania poczynań może skutkować zniechęceniem zatrudnionego.
 • partycypacja w ustanawianiu celów – pracownicy czują się współautorami zaplanowanych działań przez co bardziej się z nimi utożsamiają. Dzięki temu zwiększa się poziom zaangażowania w wykonywaną pracę i poczucie odpowiedzialności za wyniki.
 • konstruktywna krytyka – wskazując elementy pozytywne i negatywne pracownik ma obraz całokształtu, czuje się doceniony i potraktowany sprawiedliwie. Taka komunikacja wzmacnia chęć do polepszania swoich osiągnięć.
 • jasna struktura – informacja o tym w jaki sposób projekt będzie przeprowadzany i kto odpowiada za poszczególne czynności pomaga uniknąć błędów (i jednocześnie kosztów) oraz przyspiesza proces wykonywania zadań.
 • finansowe i poza finansowe bodźce motywujące – bonusy, premie, uznanie, pochwały, czy pakiety dodatkowe (np. prywatna opieka zdrowotna) pozwalają stymulować do pracy dodatkowej i osiągania ponadprzeciętnych wyników.
 • klarowna komunikacja – pewność co do zakresu obowiązków i ścisłe sprecyzowanie kierunki działań przyspieszają wykonywanie zadań.

.
Wyniki firmy zależą od pracowników i ich zaangażowania. Warto zatem pilnować żeby miejsce pracy nie wyglądało jak na poniższym obrazku 😉

iq kard

 

 

Tags : finansowe i pozafinansowe bodźce motywacyjnekapitał ludzkimotywacjamotywowanieśrodowisko pracywpływ kondycji pracowników na wyniki firmyzarządzanie
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.