close
<a href=Designed by Freepik"/>

Jeżeli pracujecie w firmie, w której część badań konstruuje się w ramach wewnętrznego zespołu, definitywnie musicie wiedzieć, jak zadawać pytania, by wycisnąć z nich ile się da 🙂

Troszkę już na ten temat pisałam, dlatego nie będę Was zanudzać, wstawię tylko odnośniki: Klik! – zasady budowania ankiet, Klik! – rodzaje badań marketingowych.

W zakresie badań ilościowych możemy korzystać ze skal pomiarowych, co pozwala na agregację bardzo skonkretyzowanych danych. Dodatkowo, precyzyjność pytań minimalizuje błędy na poziomie zbierania informacji oraz wysnuwania wniosków.

Dlatego chciałabym krótko opisać możliwości w zakresie konstruowania pytań zamkniętych i przedstawić rodzaje skal pomiarowych.

 1. SKALE NOMINALNE: Pozwalają na stwierdzenie równości bądź różności cech.
  • alternatywna: wynikową jest klasyfikacja dwudzielna. Np. Czy słucha Pan muzyki klasycznej? Tak/ Nie
  • niealternatywna: wynikową jest wybór poszczególnych cech. Np. Które z wymienionych cech wpływają na Pana decyzję zakupową? Rodzaj materiału/ Jakość/ Dostępność/ Marka
   //
 2. SKALE PORZĄDKOWE: Pozwalają na stwierdzenie równości bądź różności cech. Umożliwiają uporządkowanie ze względu na stopień nasilenia danej cechy.
  • opisana werbalnie: Np. w jakim stopniu na decyzję o zakupie samochodu wpłynie koszt leasingu? Bardzo wpłynie/ Trochę wpłynie/ Być może wpłynie/ Nie wpłynie
  • opisana liczbowo: Np. W jakim stopniu irytują Pana media? 1- mało, 5 -bardzo
  • skala rang: Np. Proszę o uporządkowanie cech wymarzonej partnerki od najważniejszych do najmniej ważnych. Piękna/ Inteligentna/ Zadbana/ Z poczuciem humoru
  • semantyczna: Przedstawia przeciwstawne cechy. Tani_ _ _ _Drogi, Szybki_ _ _ _Wolny
  • stałej sumy: Przydziela atrybutom odpowiednią ilość punktów, nadając im wagę. Np. Które spośród wymienionych elementów pracy są dla Pana najważniejsze. Nadaj im okresloną przez siebie liczbę punktów uwzględniając istotność – suma powinna wynosić 100. Pensja/ Samorozwój/ Zgrany zespół/Możliwości awansu
  • skala Likerta: Szereg zdań twierdzących, do których respondent musi się ustosunkować. Np. Migracja ludności w roku 2015 przyczyniła się do znaczącej poprawy stosunków politycznych pomiędzy Rosją, a Niemcami. Całkowicie się zgadzam/ Zgadzam się/ Ani się zgadzam, ani  się nie zgadzam/ Nie zgadzam się
   //
 3. SKALE PRZEDZIAŁOWE: Pozwalają na zmierzenie odległości pomiędzy jednostkami.
  • interwałowa: Np. W którym roku zamierza Pan skorzystać z kredytu mieszkaniowego?
   ////
 4. SKALE STOSUNKOWE: Pozwalają na zmierzenie odległości pomiędzy jednostkami wraz z wyznaczeniem zera absolutnego.
  • ilorazowa: Np. Jaki procent Państwa pracowników to pracownicy fizyczni. 0-25% / 26-50% /51-75% />75%

.
PS. coś pominęłam? 😉

Tags : ankietabadania ilościowebadania marketingowekonstrukcja pytańkwestionariuszrodzaje pytań w ankiecieskala nominalnaskala porządkowaskala przedziałowaskala stosunkowaskale pomiarowe
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.