close
kotaw

Dziś wrzucam kobyłę – ciężki, acz przydatny artykuł dotyczący budowania marki osobistej. 

Pojęcie:

Personal branding to metoda inwestowania w budowanie reputacji, zarządzanie swoją karierą, ścieżką rozwoju oraz wizerunkiem. Początkowo realizowany był przez wyspecjalizowane agencje na rzecz polityków, sportowców czy gwiazd sceny rozrywkowej. Obecnie jednak, coraz większa dostępność narzędzi do budowania marki osobistej oraz zwiększenie podaży wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy sprawiły, że budowanie marki osobistej uległo popularyzacji.

Wyznaczanie strategii:

Tak jak w przypadku konstruowania marek odnoszących się do produktów czy usług, również w przypadku marki osobistej należy wyznaczyć strategię działania. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza i wyodrębnienie pożądanej ścieżki rozwoju oraz zdefiniowanie samej marki wraz z jej cechami. W przypadku marek odnoszących się do przedsiębiorstw i oferowanych przez nich usług definiowaniu tożsamości służą schematy typu: schemat Kapferera czy Bull’s Eye oraz The Brand Code. Natomiast marka osobista podlega definiowaniu poprzez określenie zasobów i możliwości w zestawieniu z pożądanym przyszłym rezultatem. Elementami, które powinno się uwzględnić przy projektowaniu osobistej marki jest wizja samego siebie (sformułowanie przyszłych osiągnięć), misja działań (postępowanie zgodne z własnymi aspiracjami) oraz role kluczowe (zajmowana pozycja w społeczeństwie i związane z nią funkcje) [Rampersad 2010]. Pomagają one w sposób jednoznaczny i spójny wyznaczyć ścieżkę postępowań i stworzyć markę wiarygodną to znaczy taką, której ludzie ufają i która przyciąga uwagę.

Schemat definiowania i tworzenia autentycznej marki osobistej stworzył Hubert Rampersad:

 • Osobista analiza SWOT – uświadomienie słabych i silnych stron, samoocena
 • Założenia marki osobistej – określenie pożądanych rezultatów oraz najważniejszej cechy
 • Specjalizacja usługi, najważniejsze atrybuty – skupienie się na wybranej umiejętności, podkreślenie najistotniejszej cechy
 • Obszar – określenie zakresu działania i zdefiniowanie profilu odbiorców
 • Deklaracja marki osobistej – inspirujący claim odzwierciedlający osobiste ambicje
 • Historia marki osobistej – streszczenie dotyczące talentów i osiągnięć
 • Osobiste logo i hasło – określenie symboliki, znaku graficznego

Taka analiza jest szansą na dobrą komunikację z otoczeniem i zdobycie uwagi grupy docelowej. Również w tym przypadku najważniejszym elementem jest unikatowa propozycja marki, czyli budowanie własnego brandingu na charakterystycznej i wyróżniającej się cesze – skupienie się na jednym wybranym talencie i definiowanie obszaru specjalizacji.

Narzędzia:

Ważną kwestią w budowaniu strategii marki osobistej jest wybór kanałów komunikacyjnych. Obecnie głównym narzędziem wykorzystywanym do budowania marki osobistej jest Internet, natomiast inne kanały brandingowe wspierają działania online. Prócz wielu funkcjonalności, które możemy wykorzystać do realizacji brandingu osobistego, popularyzacji Internetu jako narzędzia do budowania marki osobistej sprzyjają również jego cechy czyli: ogólna powszechność i dostępność, zasięg oddziaływania oraz szybkość w dystrybuowaniu informacji. Narzędzia z których można korzystać promując siebie i własną wiedzę:

 • Blogi (Blogspot, Blogger, Blog, Blox, Tumblr, WordPress) i mikroblogi (Twitter, Spinacz, Flaker, Pinger)
 • Portale do networkingu zawodowego (Linkedin, Goldenline, Profeto, Xing)
 • Fora dyskusyjne (w zależności od specjalizacji)
 • Serwisy jednoczące społeczności (Facebook, Google+)
 • Serwisy do zamieszczania materiałów interaktywnych (You Tube, Slideshare, Vimeo)
 • Serwisy do zamieszczania zdjęć (Pinterest, Instagram, Tumblr, Weheartit, Flickr)
 • Portale współtworzone przez użytkowników (Buzzfeed, Wikipedia, Vines, Tackk)

Ważne jest wchodzenie w interakcje z użytkownikami w ramach grup dyskusyjnych, komentowanie, wstawienia postów pod konkretnymi informacjami (np. komentarz przy artykule) i budowanie relacji z użytkownikami.  Jednym słowem Personal Branding to długofalowa strategia, związana z ciężką, codzienną pracą.

zdj. z: bloomgroup.com
zdj. z: bloomgroup.com
* fragm o wyznaczaniu strategii na pdst. Ty – marka inna niż wszystkie: sztuka autentycznego brandingu osobistego, Rampersad H. K., Helion 2010

Tags : marka osobistanarzędzia personal brandingupojęcie personal brandinguwyznaczanie strategii personal brandingu
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.