close
pytanie

Istnieją różne skale pomiarowe, które pozwalają nam zmierzyć/ zbadać daną cechę. Żeby maksymalnie wykorzystać możliwości związane z badaniem respondentów musimy znać różne warianty uzyskiwania informacji i zadawania pytań. Prócz zasad ogólnych, które omawiane były w innym artykule, warto poznać narzędzia konstrukcji pytań.

Możliwe jest zastosowanie różnych skal:

 1. NOMINALNE – stwierdzają równość, bądź różność danych cech:
  • Alternatywne –  Tak/ Nie
  • Niealternatywne – który z poniższych czynników odpowiada za wybór…
 1. PORZĄDKOWE – porządkują ze względu na stopień nasilenia, uporządkowanie relacji pomiędzy obiektami:
  • Opisana werbalnie – w jakim stopniu nowa ustawa wpłynie na Pana/ Pani życie: bardzo wpłynie/ trochę wpłynie/ być może wpłynie/ nie wpłynie
  • Opisana liczbowo – w jakim stopniu potrafi Pan/ Pani korzystać z SPSSa: 1.kompletnie nie umiem/ 2. trochę umiem/ 3. całkiem dobrze/ 4. znakomicie
  • Skala rang – uporządkowanie według danego kryterium: W kolejności od 1 do 7 uporządkuj te parametry komputera, które są dla Ciebie najważniejsze przy zakupie.
  • Semantyczna (określenie odczuć związanych z danym przedmiotem lub zjawiskiem) – Proszę zaznaczyć ocenę poszczególnych cech dot. Naszej obsługi:

  • Skala stałej sumy (sumowanie atrybutów produktu do np.100 punktów, przypisanie większej ilości punktów do cechy, która jest ważniejsza dla respondenta) – Czym powinien charakteryzować się telefon: duży wyświetlacz/ mocna bateria/ system android
  • Skala Likerta (ustosunkowanie się do szeregu stwierdzeń, dotyczy stopnia akceptacji pewnego zjawiska) – W Polsce istnieją duże szanse zatrudnienia w informatyce: zgadzam się całkowicie/ zgadzam się/ ani się nie zgadzam, ani zgadzam/ nie zgadzam się/ całkowicie się nie zgadzam
 1. PRZEDZIAŁOWE – stwierdzenie równości bądź różności cech i odległości pomiędzy elementami zbioru.
  • Skala interwałowa –W którym roku zamierza Pan/ Pani założyć lokatę.
 1. STOSUNKOWE – obliczanie relacji pomiędzy cechami.
  • Ilorazowa –W jakim stopniu zysk przedsiębiorstwa zależy od inflacji. (np. procentowe ujęcie)

 

Świadomość możliwości zadawania pytań daje nam większe szanse na zdobycie pożądanych informacji. Odpowiednia konstrukcja pytania pozwala zgłębić wiedzę o kliencie w sposób precyzyjny i wartościowy. Zatem zyskujemy to, czego dokładnie chcieliśmy.

Tags : badania marketingowe
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.