close
creatica2

Kreatywność jest jak cecha zesłana z nieba, gen wybrańców, przywilej uzdolnionych.

Pracujemy nad wieloma umiejętnościami, szkolimy się, podnosimy swoje kwalifikacje. Wkuwając encyklopedię na pamięć, przyjmujemy świat, takim jakim go opisują. Uczeni odpowiedzi, zapominamy pytać. Karani za błędy i poddawani negatywnym ocenom, boimy się mylić. System edukacji od początku przygotowuje nas na przeciętność, powtarzanie reguł, zabijając w ten sposób innowacyjność.

Na kreatywność ma wpływ wiele elementów. Wgłębiając się w różne źródła dotyczące tego obszaru dostrzegam podział na 2 kategorie:

 • zasób niezależny od człowieka: predyspozycje psychofizyczne
 • zasób zależny od człowieka: doskonalenie umiejętności myślenia w określony sposób oraz stwarzanie odpowiednich warunków

.
Pierwszy podpunkt jest dany “odgórnie”, natomiast na drugi mamy wpływ. Kreatywność możemy doskonalić, uzyskując różne wyniki w zależności od własnych predyspozycji. Poprzez ćwiczenia nad sposobem myślenia oraz stwarzanie przyjaznych okoliczności podwyższamy swoją zdolność do generowania nowych idei.

http://blog.crew.co/
http://blog.crew.co/

Akceptacja deficytu kreatywności wynika z głębokiego przekonania o tym, że postawa twórcza jest talentem niezależnym od człowieka. Badania (o czym poniżej) potwierdzają jednak wpływ różnych bodźców na wzrost kreatywności. Zastanówmy się zatem nad elementami stymulującymi nowatorskie myślenie.

ELEMENTY EKSTRAWERTYCZNE:

Związane z otoczeniem zewnętrznym, jak np. kontakt z naturą. Badania przeprowadzone przez Ruth Ann Atchley dowodzą, że relaks i odpoczynek wpływają na odpowiednie nastawienie i nastrój, a przez to również na produktywność i jakość myślenia.

huffingtonpost
http://www.huffingtonpost.com/

 

Powstawaniu nowych pomysłów sprzyja również chodzenie. Jak dowodzi Stanford University wydajność myślenia wzrasta nawet o 60%.

http://news.stanford.edu/
http://news.stanford.edu/

Otaczanie się inspirującymi ludźmi – dyskusja ludzi o różnych perspektywach stymuluje powstawanie oryginalnych rozwiązań.

Nowe doświadczenia – wykonywanie nowych czynności wpływa na ośrodek nagrody związany z procesem uczenia się, uwalniana jest dopamina (jako nagroda), co w efekcie przyczynia się do lepszej efektywności myślenia i zwiększenia motywacji do poznawania.

Zmiana otoczenia – dostosowanie się do nowych warunków zmusza umysł do większego wysiłku i adaptacji, a w efekcie budowania nowych połączeń neuronowych.

ELEMENTY INTROWERTCZNE

Związane z treningiem myślenia.

 • generowanie nowych pomysłów – akt codziennego tworzenia oryginalnych pomysłów przyzwyczaja umysł do eksplorowania nowych możliwości i znajdowania nowych rozwiązań.
  .
 • zadawanie pytań i poddawanie w wątpliwość – używanie różnych perspektyw ujmowania problemu, ciągła ciekawość świata, pytanie: jak, dlaczego, po co, pozwalają wgłębić się w problematykę i syntetyzować zróżnicowane odpowiedzi.
  .
 • wizualizacja pomysłów i zapisywanie – wizualizacja jest zgodna z naszym sposobem myślenia. Budowanie map myśli, diagramów, ikon, obrazów, pozwala na dokładniejsze i łatwiejsze odzwierciedlenie myśli, a także dostrzeżenie mniej widocznych konotacji.
  .
 • poszukiwanie wyzwań – pokonywanie trudności i wychodzenie ze strefy komfortu zmusza umysł do poszukiwania nowych rozwiązań.
  .
 • poszerzanie wiedzy – zróżnicowanie wiedzy pozwala na interdyscyplinarne łączenie informacji i tworzenie wartości wykraczającej poza utarte schematy.
  .
 • akceptacja pomyłek – negatywne doświadczenie wywołane karaniem za pomyłki deprymuje eksplorację.
  .
 • znalezienie 20 rozwiązań – rozpisanie ostatnich odpowiedzi spośród założonych 20 wymaga dużego wysiłku i zaangażowania. Dlatego często ostatnie odpowiedzi okazują się najbardziej celne i nowatorskie.
  .
 • otwarta postawa – opór przed nowymi pomysłami i przyzwyczajenie do konwencji nie sprzyjają powstawaniu nowatorskich koncepcji.
  .
 • absurdalne zachowania – umysł doszukuje się sensu w obrazach, których mu dostarczamy, zatem surrealistyczne doświadczenia pomaga zwiększyć zdolności kreacyjne.
  .
 • dystans – analiza z lotu ptaka doprowadza do lepszego zrozumienia problemu, emocjonalna ocena skraca dystans i zmniejsza naszą możliwość dostrzegania możliwości.
  .
 • błądzenie myślami – w podświadomości często zapisane są odpowiedzi na zadawane przez nas pytania. Chwilowe uwolnienie się od logicznej analizy skłania nasze myśli w kierunku strefy do której nie mamy bezpośredniego dostępu.
  .
 • krótka przerwa – zbytnie skupienie na problemie wyczerpuje szybko zasoby twórcze, dlatego warto oderwać się i naładować baterie.
  .
 • sen i odpoczynek – wprowadzanie umysłu w odpowiedni stan charakterystyczny dla snu pozwala porządkować informacje. Regeneracja = sprawność.
http://blog.crew.co
http://blog.crew.co

.
Kreatywność to zdolność do łączenia pomysłów i tworzenia nowych, poprzez stawianie sobie pytań i poszukiwanie różnych odpowiedzi.
Jak powiedziała Amy Tan pod koniec swojego wystąpienie na TED Talks: nie ma prawd absolutnych. Brak zadowolenia z jednej odpowiedzi, doprowadza do powstawiania nowych rozwiązań. Żaden wynalazek nie został stworzony przez powtarzanie, a przez powątpiewanie i poszukiwanie. Problemem ludzi jest poszukiwanie prostych odpowiedzi wywołane skłonnością do lenistwa. Pozwolę sobie uformować schemat ujmujący omawiany temat.

Niedowierzanie > pytanie > dochodzenie do nowych prawd > Nowe rozwiązania = KREATYWNOŚĆ

Kreatywność to ciągłe prowadzenie dialogu ze sobą, powątpiewanie i poszukiwanie. Jeżeli chcecie innowacyjnych rozwiązań, musicie wyjść z wygodnych i przyjętych schematów i zastanowić się nad interdyscyplinarnym rozwiązaniem. Nie ma drogi na skróty.

creativity

klasyfikacja, kategorie, schematy: opracowanie własne na podstawie źródeł:

http://www.apa.org/gradpsych/2009/01/creativity.aspx
http://www.sparringmind.com/creative-thinking/
http://blog.crew.co/become-creative/
http://www.fastcompany.com/3044865/work-smart/3-ways-to-train-yourself-to-be-more-creative
http://thenextweb.com/creativity/2015/07/04/the-secret-to-being-creative/

Tags : ćwiczenia nad kreatywnościąkreatywnośćmetody twórczego myśleniathink outside the box
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.