close
ankita

Kluczem do sukcesu firmy na rynku jest poznanie preferencji i potrzeb klientów. Własne przekonania na temat tego, jak postrzegają różne aspekty nasi klienci może w większym lub mniejszym stopniu pokrywać się ze stanem faktycznym. Warto zatem zweryfikować swoją opinię i zebrać wartościowe informacje. Można w tym miejscu postawić pytanie – które dane będą wartościowe? Zrozumienie grupy docelowej jest podstawą w podejmowaniu decyzji, a zatem informacje, które ułatwiają ten proces będą istotne dla firmy.

POMOCNE PYTANIA:

 • Co będzie przedmiotem badania
 • Kto będzie podmiotem badania
 • Jaka ma być liczebność próby
 • Jakie narzędzia badawcze powinny być użyte

ZASADY DOTYCZĄCE BUDOWANIA PYTAŃ W ANKIETACH:

1. Dotyczące treści pytań:

 • niezbędności pytania
 • precyzyjności pytania (respondent nie ma wątpliwości o co jest pytany)
 • zdolności respondenta do udzielenia odpowiedzi (fakty, opinie)
 • powiązania z problemem badawczym (pytanie ważne do rozwiązania określonego problemu badawczego)

2. Dotyczące formułowania pytań:

 • jednoznaczności pytania (pytanie o jeden aspekt)
 • odpowiedniego doboru słownictwa (pytania nie sugerujące odpowiedzi)
 • neutralności (brak nacechowania emocjonalnego)

3. Kolejności

 • od ogółu do szczegółu
 • wzbudzania zainteresowania
 • stopniowego wyczerpywania tematu
 • konstrukcji bloków tematycznych
 • od pytań prostszych do trudniejszych
 • od pytań neutralnych po bardziej osobiste
 • pytania metryczkowe (płeć, wiek, miejsce zamieszkania) na końcu

4. Dotyczące instrukcji

 • instrukcja o sposobie udzielania odpowiedzi
 • instrukcja o możliwości wielokrotnego wyboru
 • kierująca procesem pomiaru (np. przejście z pytania 28 do 40)
 • wyjaśniająca skomplikowane słownictwo

Tags : badania marketingoweinstrukcja w ankieciejak konstruować ankietękolejność pytańprofil klientapytania w ankiecietreść ankiety
Katarzyna Wolska

The author Katarzyna Wolska

miłośniczka marketingu, dobrych pomysłów i twórczej kreacji.